Tapk delegatu

Valdymo organai

Suvažiavimas

Partijos Suvažiavimas yra aukščiausias Partijos organas, Valdybos sprendimu šaukiamas kartą per du metus arba reikalaujant daugiau nei 1/2 partijos skyrių.

Valdyba

Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas. Valdybą sudaro Partijos pirmininkas ir 20 Suvažiavime išrinktų narių: A. Armonaitė, R. Šimašius, M. Danielė, V. Mitalas, E. Dobrowolska, I. Pakarklytė, T. V. Raskevičius, M. Ošmianskienė, M. Matijošaitis, D. Rimkutė, K. Žemaitis, M. Tarnauskas, D. Meiželytė, V. Kukarskas, D. lkevič, A. Vaiciukevičiūtė, L. Bliujienė, N. Vitkauskas, S. Tumelis, L. Daraškaitė, B. Guobė.

Pirmininkas

Partijos pirmininkas yra vienasmenis Partijos valdymo organas. Jis vadovauja Partijai ir ją atstovauja. Partijos pirminkė yra Aušrinė Armonaitė, jos pavaduotojai – Remigijus Šimašius, Monika Ošmianskienė, Tomas Vytautas Raskevičius, Vytautas Mitalas, Mindaugas Tarnauskas.

Politinė taryba

Partijos Politinė taryba yra patariamasis organas, kurį sudaro Partijos Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai, Valdyba, išrinkti Partijos Seimo, Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, ministrai, Skyrių pirmininkai ir skyrių deleguoti atstovai, Valdybos nustatyta tvarka. Politinei tarybai pirmininkauja Partijos Pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Politinės tarybos narys. Politinė taryba svarsto svarbiausius politinius klausimus ir Partijos pozicijas aktualiais politikos klausimais ir teikia savo siūlymus atitinkamiems Partijos organams.

Etikos ir skaidrumo komisija

Etikos ir skaidrumo komisija sprendžia ginčus tarp Partijos narių, valdymo organų (išskyrus Suvažiavimo); teikia išvadas narystės klausimais, Partijos narių, Valdybos arba skyrių iniciatyva vertina narių elgesį, jų veiklos atitikimą šiems įstatams, Etikos ir skaidrumo kodeksui ir gali siūlyti Skyriui ir (arba) Valdybai šalinti Narius arba stabdyti jų narystę Partijoje; nagrinėja skundus dėl pirmininko, Valdybos, Tarybos, Partijos skyrių priimtų sprendimų.

Etikos ir skaidrumo komisiją sudaro 9 (devyni) nariai: D. Jankauskaitė, A. Dobrovolskis, A. Aganauskienė, L. Bagdonaitė, E. Neviera, A. Ulvydas, V. Jakas, V. Eigėlis.

Kontrolės komisija

Kontrolės komisija kontroliuoja Partijos turto ir finansų naudojimą. Kontrolės komisija tikrina Valdybos, Partijos administracijos, skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyriams finansų klausimais. Kontrolės komisiją sudaro 9 (devyni) nariai: M. Balčiūnaitė, V. Statulevičius, K. Subačius, R. Jančiauskaitė, L. Kryžauskas, M. Skersys, R. Budrauskas, K. Trečiokas, V. Ošmianskij.

Partijos administracija

Partijos administracija (toliau – administracija) organizuoja ir administruoja Partijos kasdieninę veiklą. Administraciją sudaro Asta Padagaitė, Lauryna Dalmotaitė, Žaneta Ševčenko, Mantvydas Šemeta.