Telšiai

Pirmininkas Tomas Lekavičius
+37068575669
telsiai@laisvespartija.lt

Susipažinkite su mūsų kandidatais į Telšių Tarybą!

Rinkimų programa

  1. Ateitis. Svarbiausiu klausimu savivaldoje turi tapti švietimas – kūrybingų, laisvų, ateičiai pasiruošusių, mokymusi besidžiaugiančių asmenybių ugdymas. 
  2. Privati inciatyva. Gyvensime patogiau ir turtingiau, kai duosime kelią privačiai iniciatyvai, ją palaikysime ir su ja bendradarbiausime.
  3. Pagarba kiekvienam. Kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos bei lygių galimybių, o žmogaus teisės yra pamatas, be kurio neįmanoma išsaugoti nei laisvės, nei gerovės, – tai pamatinė mūsų vertybė.
  4. Tvari aplinka žmogui. Tausojame gamtą ir ją puoselėjame, kad galėtume gyventi geresnėje aplinkoje, stabdytume klimato kaitos padarinius ir jiems pasiruoštume. 
  5. Patogios kelionės. Susisiekimo sistema turi užtikrinti saugias ir patogias keliones pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu ar kitomis žmogui ir gamtai draugiškomis priemonėmis. 
  6. Kūrybiškumas ir inovacijos. Kad ir kaip būtų gerai, visada galime geriau, jei pasitelkiame kūrybiškumą. Ateičiai turime būti atviri – naujas technologijas naudoti amžiniems ir naujiems iššūkiams atremti. 
  7. Žmogaus sveikata. Brangiausią žmogaus turtą apsaugosime kurdami sveiką gyvenamąją aplinką, sudarydami sąlygas ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir užtikrindami visavertę, efektyvią pagalbą susirgus.
  8. Pagalba atsitiesti. Socialinė politika turi orientuotis į pagalbą labiausiai stokojantiems, ji turi padėti žmonėms ne likti duobėje, bet kuo greičiau atsistoti ant kojų – dirbti, mokytis, tobulėti.
  9. Kalbėjimasis ir atvirumas. Demokratija duoda geriausius rezultatus, nes joje mes kalbamės argumentais, išgirstame visas nuomones ir randame kompromisą. 
  10. Ūkiškumas. Savivalda turi veikti taip, kad žmogaus gyvenimą darytų patogesnį ir pasiektų tai racionaliomis, ekonomiškomis priemonėmis, neklimptų į biurokratizmą ir skandalus.

PRISIJUNKITE!