Šiauliai

Pirmininkas Aurimas Lankas
+37067632055
siauliai@laisvespartija.lt

Susipažinkite su mūsų kandidatais į Šiaulių Tarybą!


Rinkimų programa

Švietimas – ateities savarankiškos asmenybės 

 • Mokyklos prieinamos visiems vaikams, nevalstybinių mokyklų plėtra.
 • Miesto erdvių pritaikymas mokymuisi. 
 • Švietimo įstaigų architektūros standarto pakeitimas:  nuo sovietinio stiliaus prie telkiančių bei kurti skatinančių.
 • Mokytojų paskatų sistema – atlyginimų didinimas iš savivaldybės lėšų, atlygis už kompetencijos kėlimą.
 • Administracinės naštos mažinimas mokytojams ir vadovams.
 • Nulinė tolerancija patyčioms.       
 • Kiekvienai mokyklai – krepšelis skaitmenizuotam ugdymo turiniui (EdTech).
 • VDM (visos dienos mokykla) visose pageidaujančiose mokyklose. 

Kultūra, sportas, laisvalaikis

 • Sporto infrastruktūros plėtra, modernizavimas.
 • Į rezultatus orientuotas sporto projektų ir organizacijų finansavimas.
 • Sporto prieinamumas ir jaunam, ir senjorui.
 • Savivaldybės patalpų nuoma lengvatinėmis sąlygomis pradedantiems menininkams.
 • Menininkų rezidencijos įkūrimas suteikiant dalinį rėmimą.
 • Tinkamų finansavimo priemonių taikymas viešųjų ir nevyriausybinių įstaigų atstovams.
 • Atviros ir tolerantiškos įvairioms bendruomenių grupėms kultūros politika.

Jaunimas

 • Jaunimo organizacijoms skirtos infrastruktūros plėtra.
 • Problematiškam jaunimui skirtos edukacinės programos jaunimo centruose.
 • Stipendijos skirtos aktyviems jaunuoliams siekti savo tikslų Šiaulių mieste.
 • Palankios sąlygos kultūrinėms veikloms, skirtoms 14-29 metų tikslinei grupei.

Ekonomika

 • Mokestinės nuolaidos įmonėms, investuojančioms į aukštąsias technologijas.
 • Savivaldybės įmonės, kuri užsiimtų investicijų pritraukimu įkūrimas su aukščiausio lygio specialistais.
 • Biurokratinių koridorių atsisakymas savivaldybėje ir jos įmonėse. 

PRISIJUNKITE!