Kaunas

Pirmininkė Ligita Šapranavičiūtė
+37066744885
kaunas@laisvespartija.lt

Susipažinkite su mūsų kandidatais į Kauno Tarybą!


Programa:

Kaunas – laisviausias miestas Lietuvoje, kuriame tilpsime visi!

 1. Mažiname draudimų ir biurokratijos politiką. Didesnis viešųjų e-paslaugų prieinamumas: dar daugiau paslaugų internete miestiečiams.
 2. Jokios tolerancijos diskriminacijai. Remsime iniciatyvas, kuriomis bus siekiama užtikrinti daugiau tolerancijos tarp skirtingų visuomenės grupių.
 3. Nulinis pakantumas korupcijai savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose.
 4. Visos viešosios erdvės ir paslaugos – prieinamos neįgaliesiems.
 5. Vietos bendruomenių įgalinimas ir lyderystės didinimas. Priartinsime savivaldą prie gyventojų. Labiau įtrauksime miesto gyventojus ir bendruomenes į sprendimų priėmimą savivaldybėje. Pritraukti daugiau NVO į viešųjų paslaugų teikimą. 
 6. Patogus viešasis transportas ir susisiekimas su Kauno rajono savivaldybės teritorijomis.
 7. Sieksime etiško elgesio su gyvūnais, įpareigosime savivaldybės institucijas, kiek tik įmanoma, sumažinti beglobių gyvūnų kentėjimą, bendradarbiausime su aktyviai šiame sektoriuje veikiančiomis NVO. Daugiau aikštelių mūsų keturkojų vedžiojimui.
 8. Daugiau parkavimo vietų miegamuosiuose miesto rajonuose.

Dar žalesnis ir tvarus miestas!  

 1. Sieksime atnaujinti sovietmečiu projektuotus miegamuosius rajonus ir paversti juos gyvenamaisiais. Mūsų planas – kiekvieną rajoną paversti jaukia gyvenimo oaze su puikia viešųjų erdvių, judėjimo ir laisvalaikio infrastruktūra, bei žaliosiomis erdvėmis.
 2. Mažiau taršios judumo priemonės – ne tik rekreacijai, bet ir kasdieniams susisiekimo tikslams. 
 3. Žaliosios energetikos sprendimai ant visų savivaldybės pastatų IR SAVIVALDYBES ISTAIGŲ VEIKLOJE.
 4. Išlaisvinsime paveldą nuo atgyvenusių ir senamadiškų suvaržymų, lemiančių tai, kad dėl per didelių biurokratinių kliūčių paveldo objektai apskritai netvarkomi. 
 5. Sieksime padidinti taršos matavimo stotelių skaičių ir atverti duomenis realiu laiku.
 6. Elektromobilių įkrovimo stotelės – prieinamos kiekvienam. 
 7. Vystysime „Like Bike“ ir dviračių dalijimosi sistemos projektus, plėsime dviračių takų ir saugyklų infrastruktūrą. Daugiau senamiesčio gatvių – pėstiesiems ir dviračiams.

Daugiau jaunatviškos energijos miestui!  

 1. Naktinis gyvenimas taps neatsiejam miesto kultūros dalis, kuri įtrauks, pritrauks ir bus prieinama kiekvienam. Skirdami prioritetą naktinės ekonomikos skatinimui bei žalos prevencijai užtikrinsime, kad tiek miegantys – tiek naktiniu gyvenimu besimėgaujantys darniai egzistuotu drauge. Kauno miesto politika naktinės ekonomikos srityje užtikrins prieinamumą visiems, nes skirs finansavimą naktinių erdvių pritaikymui judėjimo negalią turintiems kauniečiams bei miesto svečiams. Visa tai įmanoma tik su aiškią strategiją, kuria formuojant bendradarbiausime su verslininkais, gyventojais ir NVO.
 2.  Atnaujinsime Nemuno ir Neries upių pakrantes. Jos turi būti gyvos ir pritaikytos aktyviam gyventojų laisvalaikiui. numatysime ir skatinsime verslą prisidėti prie žmones pritraukiančių maitinimo, pasilinksminimo, rekreacinės aplinkos bei kitų projektų sukūrimo.
 3. Atversime galimybes eksperimentams, kultūros laboratorijoms, kuriose gims nauji, novatoriški projektai, galintys vesti į sėkmingą kultūros eksportą ateityje. Savivaldybės patalpų nuoma lengvatinėmis sąlygomis kultūrinei veiklai vykdyti, kultūrinių iniciatyvos galės dalyvauti finansavimo konkursuose.
 4. Skaidrus, į rezultatus orientuotas sporto projektų ir organizacijų finansavimas. Bendradarbiaudami su visomis sporto federacijomis sieksime, kad Kaune būtų didžiausias sporto šakų pasirinkimas, o sporto bazės atitiktų tarptautinius standartus. Sporto komandomis didžiuosis ne tik Kaunas, bet ir visa Lietuva. 
 5.  Sporto ir aktyvių laisvalaikio zonų įveiklinimas bei prieinamumo didinimas neprofesionaliems sportininkams. 
 6. Legalios ‚drago‘ trasos ir ekstremalios vairavimo aikštelės įrengimas Kaune.
 7. Jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų savivaldybėje priėmimą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų. Didesnis finansavimas jaunimo iniciatyvoms mieste. Labiau įtrauksime nevyriausybines organizacijas, didinsime projektinės veiklos apimtis, skatinsime viešojo ir privataus sektoriaus kolaboravimą.

Išsilavinęs ir sveikas Kaunas! 

 1. Darželiai – prieinami visiems norimoje vietoje. 
 2. Švietimo įstaigų architektūros standartas: pereiti nuo sovietinio stiliaus koridorinių mokyklų prie telkiančių ir bendradarbiauti bei kurti skatinančių.
 3. Nulinė tolerancija patyčioms, skatinsime mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savojo identiteto paieškas. 
 4. SchoolLab: Skatinsime mokyklas eksperimentuoti su naujomis idėjomis, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir privačiomis iniciatyvomis, kurti naujus dalykus – labiausiai pasisekusias idėjas apdovanosime. Daugiau neformalaus švietimo galimybių vaikams. 
 5. Daugiau individualizuoto, švietimo duomenimis grįsto ugdymo. Miesto erdves pritaikysime netik moksleivių, bet ir studentų mokymuisi.
 6. Profesinių mokyklų programos – pagal ateities rinkos poreikį.
 7. Prieinamos, kokybiškos sveikatos paslaugos: stiprinsime šeimos gydytojų institutą ir slaugos paslaugas. Bendradarbiausime su nevalstybinėmis sveikatos įstaigomis, sieksime daugiau specializuotos pagalbos pažeidžiamiausioms grupėms, diegsime šiuolaikišką sveikatos įstaigų vadybą. Didinsime psichinės sveikatos paslaugų prieinamumą. 

PRISIJUNKITE!