Jonava

Pirmininkas Elmantas Mickevičius
+37069997736
jonava@laisvespartija.lt

Susipažinkite su mūsų kandidatais į Jonavos Tarybą!

Laisvės partijos programai Jonavai 

Mūsų vizija – Jonava – atviras bei bendruomeniškas miestas visiems žmonėms. Savivalda turi  skatinti gyventojų iniciatyvumą, sveiką gyvenseną, verslumą bei kūrybiškumą. Kiekvienas jonavietis, nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų, socialinės padėties ar pasirinkto gyvenimo būdo yra vertas pagarbos bei lygių galimybių. 

Švietimas

 • Padvigubinsime finansavimą kiekvieno vaiko popamokinei veiklai.
 • Skatinsime olimpiadų laimėtojus stipendijomis.
 • Dalį mokyklų biudžeto galės paskirstyti pačios mokyklų bendruomenės. 
 • Sieksime didesnės neformalaus švietimo įvairovės.

Sveika gyvensena, socialinė parama

 • Pritrauksime gydytojus į Jonavą, kad žmonės kuo daugiau paslaugų gautų savo mieste.  
 • Skatinsime žmonių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną.
 • Plėsime reabilitacijos paslaugas.
 • Didinsime socialinių darbuotojų skaičių. 
 • Medikai, socialiniai darbuotojai ir pedagogai viešuoju transportu keliaus pigiau. 

Žalumas

 • Didinsime viešojo transporto patrauklumą mieste ir rajone
 • Plėsime Alternatyvios energetikos infrastruktūrą mieste ir rajone
 • Daugiau dėmesio skirsime vandens ir nuotekų kokybei.
 • Kursime edukacijos programas aplinkosaugos, tvarumo temomis. 
 • Didinsime žaliųjų pirkimų procentą bendruosiuose viešuosiuose pirkimuose

Veikli ir versli savivalda

 • Organizuosime Gyvosios istorijos susitikimus, kuriuose diskutuosime apie realias žmonių istorijas, problemas, iššūkius žmogaus teisių srityje, ugdysime žmonių toleranciją. 
 • Skatinsime žmonių švietimą, kaip dirba savivaldybė. Sieksime, kad valdžios darbas būtų dar viešesnis, atviresnis, į jį būtų įtrauktos bendruomenės ir visi gyventojai.  
 • Pritrauksime naujų verslų į rajoną, Jonavoje atsiras Verslo parkas.  

PRISIJUNKITE!