Dublinas

Pirmininkas Mantas Vencius
+353862129085
dublinas@laisvespartija.lt

 

Laisvės Partijos Dublino skyrius įsteigtas 2021 m. vasario mėnesį. Skyriaus pirmininkas yra Mantas Vencius.

Šis skyrius įsikūrė tam, kad suburtų Airijos saloje gyvenančius liberalių pažiūrų žmones. 

Laisvės Partijos Dublino skyriaus tikslai ir uždaviniai:

  • Iš emigracijos grįžtančių ir emigrantų vaikų sklandaus įtraukimo į ugdymo procesą skatinimas;
  • Migrantų teisių Airijos saloje informacijos skleidimas;
  • Agituotavimas už švarią ir kokybišką Dublino miesto aplinką;
  • Agitavimas ir informacijos skleidimas dvigubos (daugybinė) pilietybės klausimu;
  • Visiems prieinama kultūra – iniciatyvų ir projektų organizavimas.

Bendrauk su Laisvės Partijos Dublino skyriumi!

PRISIJUNKITE!