Savivaldos rinkimai 2023

Vilnius

Tomas Vytautas Raskevičius

Kandidatas į merus

Vilnius – drąsiausias, laisviausias ir laimingiausias miestas Lietuvoje. Užtikrinkime, kad jis tokiu taptų ir visame pasaulyje! Mėgaukimės Vilniumi ir kurkime ateities miestą kartu.
Vizija Vilniui

Skaityk plačiau >

Kaunas

Mantas Bertulis

Kandidatas į merus

Išlaisvinkime Kauną!
Mes mylime savo miestą, tikime jo veržlumu ir laisva dvasia, todėl sieksime, kad Kaunas būtų atviras, jaunatviškas bei žalias miestas. Kaunas turi tapti kultūros bei inovacijų centru, kuriame judėjimas bus patogus ne tik su Ferrari.

Skaityk plačiau >

Klaipėda

Birutė Andruškaitė

Kandidatė į meres

Mes žinome, kad Klaipėda gali tapti gyvybės ir kultūros bei jūrinių inovacijų centru. Kursime Klaipėdą, kuri bus gyva ir drąsi, dar žalesnė, kviečianti gyventi aktyviai, sportuoti ir judėti!

Skaityk plačiau >

Klaipėdos rajonas

Šarūnas Balnys

Sąrašo lyderis

Esame tikri – Klaipėdos rajonas gali turėti kokybišką ir šiuolaikinius poreikius atitinkantį švietimą, patogią ir jaukią aplinką, puikias sąlygas sportui ir aktyviam poilsiui bei į žaliąjį kursą orientuotą ateitį. Šių pokyčių sieksime kurdami Klaipėdos rajono ateitį!

Skaityk plačiau >

Šiauliai

Aurimas Lankas

Kandidatas į merus

Tikime, kad miesto klestėjimo pagrindas – ne tik duobių lopymas, bet ir dėmesys svarbiausiems dalykams: švietimui, ekonomikai ir verslui, kultūrai bei jaunimui. Šiauliuose sieksime daugiau laisvės visiems kurti ir tobulėti!

Skaityk plačiau >

Telšiai

Tomas Lekavičius

Sąrašo lyderis

Kursime Telšius, kuriuose gera ir patogu gyventi kiekvienam. Mūsų vizija Telšių ateičiai – laisvų ir kūrybingų asmenybių ugdymas kokybišku švietimu, patogių, saugių ir tvarių kelionių užtikrinimas visiems telšiškiams bei racionali, skaidri, žmogaus labui veikianti savivalda.

Skaityk plačiau >

Alytus

Lukas Stravinskas

Sąrašo lyderis

Mūsų vizija – jaunatviškas, įtraukus ir atviras miestas. Tikime, kad savivaldybė gali parodyti daugiau dėmesio jaunimui, prioritetą teikti švietimui ir aplinkosaugai, būti atvira bendruomenių ir individualioms iniciatyvoms, o miesto erdvės ir veiklos būti įtraukios ir prieinamos visiems alytiškiams.

Skaityk plačiau >

Vilniaus rajonas

Daniel Ilkevič

Sąrašo lyderis

Vilniaus rajonas turės miestietišką komfortą ir laimingą bei patogų gyvenimą neieškant jo mieste! Tam Vilniaus rajone turi atsirasti visiems prieinamas ir kokybiškas švietimas, gerai išplėtota infrastruktūra ir susiekimas bei į rajono gyventoją orientuotos paslaugos.

Skaityk plačiau >

Ukmergė

Laurynas Ruskonis

Kandidatas į merus

Ukmergė jau pribrendo pokyčiams – kurkime juos drauge! Sieksime, kad ukmergiškiai būtų vieni mažiausiai mokančių už šildymo paslaugas, inicijuosime naujos Ukmergės kolegijos steigimą ir pritrauksime jaunimą iš aplinkinių rajonų, o miesto viešąjį transportą paversime prieinamesniu tiek miestiečiams, tiek rajono gyventojams.

Skaityk plačiau >

Kėdainiai

Raivydas Rakauskas

Kandidatas į merus

Didžiuojamės Kėdainiais ir norime savivaldos, kuri irgi būtų verta pasididžiavimo. Tam būtinos ambicijos ugdyti ateičiai pasiruošusius vaikus, uždegti žalią šviesą privačiai iniciatyvai, sumaniai valdyti rajono ūkį ir užtikrinti patogias paslaugas. Esame pasiruošę visa tai įgyvendinti!

Skaityk plačiau >

Šakiai

Mantas Aleksa

Kandidatas į merus

Mes tikime, kad geriausia investicija yra investicija į ateitį. Šakių rajonas mūsų vizijoje – ambicingas, veržlus, šiuolaikiškas, žalias, verslus ir sportiškas bei patrauklus žmonėms, pasiruošusiems kurti savo ateitį Šakiuose: jaunoms šeimoms, jauniesiems verslininkas bei talentams.

Skaityk plačiau >

Elektrėnai

Silva Lengvinienė

Kandidatė į meres

Elektrėnų savivaldybėje yra daugybė protingų, drąsių, aktyvių žmonių, kurie nebijo drąsiai ir garsiai norėti bei siekti bendrų tikslų. Sieksime, kad Elektrėnų savivaldybėje valdžios atstovai tarnautų žmogui, kad kiekvienas gyventojas, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ar giminystės ryšių, gautų kokybiškas paslaugas. Mes norime, kad Elektrėnų savivaldybėje kiekvienam gyventi būtų gera ir saugu!

Skaityk plačiau >

Jonava

Miglė Vasiliauskaitė

Sąrašo lyderė

Jonava gali būti laisvas, atviras, bendruomeniškas, tvarus ir verslus Lietuvos centras. Sieksime kad Jonavos rajonas taptų atviras ir bendruomeniškas, o kiekvienas jonavietis būtų gerbiamas bei turėtų lygias galimybes nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų, socialinės padėties ar pasirinkto gyvenimo būdo. Jonava taps sveikatingumui draugišku miestu – skatinsime tvarumą ir sveiką gyvenseną bei kokybiškų medicininių paslaugų pritraukimą.

Skaityk plačiau >

Joniškis

Dalius Bučinskas

Sąrašo lyderis

Mums rūpi laimingas, verslus ir žalias Joniškio kraštas. Tam, kad jis tokiu būtų, mes užtikrinsime saugias bei patogias keliones, sieksime švietimu ugdyti laisvas ir kūrybiškas asmenybes, savivaldą paversime skaidria, atvira ir ūkiška, į miesto kūrimą stipriau įtrauksime nevyriausybines organizacijas bei šsaugosime ir kursime žaliąsias erdves

Skaityk plačiau >

Palanga

Tomas Bučmys

Sąrašo lyderis

Mes norime kurti žalią ir inovatyvią Palangą – padarykime tai kartu! Kurdami Palangos ateitį sieksime geresnio ugdymo vaikams, didesnių galimybių jaunimui, draugiškesnės gamtai infrastruktūros bei saugesnio gyvenimo senjorams.

Skaityk plačiau >

Mūsų vizija savivaldai

Ateitis.
Svarbiausiu klausimu savivaldoje turi tapti švietimas - kūrybingų, laisvų, ateičiai pasiruošusių, mokymusi besidžiaugiančių asmenybių ugdymas.
Privati iniciatyva.
Gyvensime patogiau ir turtingiau, kai duosime kelią privačiai iniciatyvai, ją palaikysime ir su ja bendradarbiausime.
Pagarba kiekvienam.
Kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos bei lygių galimybių, o žmogaus teisės yra pamatas, be kurio neįmanoma išsaugoti nei laisvės, nei gerovės, - tai pamatinė mūsų vertybė.
Tvari aplinka žmogui.
Tausojame gamtą ir ją puoselėjame, kad galėtume gyventi geresnėje aplinkoje, stabdytume klimato kaitos padarinius ir jiems pasiruoštume.
Patogios kelionės.
Susisiekimo sistema turi užtikrinti saugias ir patogias keliones pėsčiomis, dviraču, viešuoju transportu ar kitomis žmogui ir gamtai draugiškomis priemonėmis.
Kūrybiškumas ir inovacijos.
Kad ir kaip būtų gerai, visada galime geriau, jei pasitelkiame kūrybiškumą. Ateičiai turime būti atviri - naujas technologijas naudoti amžiniems ir naujiems iššūkiams atremti.
Žmogaus sveikata.
Brangiausią žmogaus turtą apsaugosime kurdami sveiką gyvenamąją aplinką, sudarydami sąlygas ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir užtikrindami visavertę, efektyvią pagalbą susirgus.
Pagalba atsitiesti.
Socialinė politika turi orientuotis į pagalbą labiausiai stokojantiems, ji turi padėti žmonėms ne likti duobėje, bet kuo greičiau atsistoti ant kojų - dirbti, mokytis, tobulėti.
Kalbėjimasis ir atvirumas.
Demokratija duoda geriausius rezultatus, nes joje mes kalbamės argumentais, išgirstame visas nuomones ir randame kompromisą.
Ūkiškumas.
Savivalda turi veikti taip, kad žmogaus gyvenimą darytų patogesnį ir pasiektų tai racionaliomis, ekonomiškomis priemonėmis, neklimptų į biurokratizmą ir skandalus.