Savivaldos rinkimai 2023 II turas

Elektrėnai

Silva Lengvinienė

Kandidatė į meres

Elektrėnų savivaldybėje yra daugybė protingų, drąsių, aktyvių žmonių, kurie nebijo drąsiai ir garsiai norėti bei siekti bendrų tikslų. Sieksime, kad Elektrėnų savivaldybėje valdžios atstovai tarnautų žmogui, kad kiekvienas gyventojas, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ar giminystės ryšių, gautų kokybiškas paslaugas. Mes norime, kad Elektrėnų savivaldybėje kiekvienam gyventi būtų gera ir saugu!

Skaityk plačiau >

Mūsų vizija savivaldai

Ateitis.
Svarbiausiu klausimu savivaldoje turi tapti švietimas - kūrybingų, laisvų, ateičiai pasiruošusių, mokymusi besidžiaugiančių asmenybių ugdymas.
Privati iniciatyva.
Gyvensime patogiau ir turtingiau, kai duosime kelią privačiai iniciatyvai, ją palaikysime ir su ja bendradarbiausime.
Pagarba kiekvienam.
Kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos bei lygių galimybių, o žmogaus teisės yra pamatas, be kurio neįmanoma išsaugoti nei laisvės, nei gerovės, - tai pamatinė mūsų vertybė.
Tvari aplinka žmogui.
Tausojame gamtą ir ją puoselėjame, kad galėtume gyventi geresnėje aplinkoje, stabdytume klimato kaitos padarinius ir jiems pasiruoštume.
Patogios kelionės.
Susisiekimo sistema turi užtikrinti saugias ir patogias keliones pėsčiomis, dviraču, viešuoju transportu ar kitomis žmogui ir gamtai draugiškomis priemonėmis.
Kūrybiškumas ir inovacijos.
Kad ir kaip būtų gerai, visada galime geriau, jei pasitelkiame kūrybiškumą. Ateičiai turime būti atviri - naujas technologijas naudoti amžiniems ir naujiems iššūkiams atremti.
Žmogaus sveikata.
Brangiausią žmogaus turtą apsaugosime kurdami sveiką gyvenamąją aplinką, sudarydami sąlygas ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir užtikrindami visavertę, efektyvią pagalbą susirgus.
Pagalba atsitiesti.
Socialinė politika turi orientuotis į pagalbą labiausiai stokojantiems, ji turi padėti žmonėms ne likti duobėje, bet kuo greičiau atsistoti ant kojų - dirbti, mokytis, tobulėti.
Kalbėjimasis ir atvirumas.
Demokratija duoda geriausius rezultatus, nes joje mes kalbamės argumentais, išgirstame visas nuomones ir randame kompromisą.
Ūkiškumas.
Savivalda turi veikti taip, kad žmogaus gyvenimą darytų patogesnį ir pasiektų tai racionaliomis, ekonomiškomis priemonėmis, neklimptų į biurokratizmą ir skandalus.