Pradžia | 12 pasiūlymų | D.U.K.

Kodėl reikia Laisvės partijos?

Tam, kad drąsiai žengtume į ateitį, sėkmingai konkuruotume pasaulyje, visada gerbtume žmogaus teises ir ugdytume laisvą, atsakingą, kūrybingą ateities kartą.

Kaip ketiname to siekti?

Laisvės partijos programą tvirtins steigiamasis Laisvės partijos suvažiavimas birželio 1 d. SPAUSKITE IR SKAITYKITE PROGRAMOS PROJEKTĄ.

Pagrindiniai mūsų siekiai aiškūs jau dabar. Mums pakeliui, jeigu:

1. Pritari, kad kokybiškas švietimas galėtų tapti paskata jaunoms šeimoms įsikurti ir auginti vaikus Lietuvoje. Švietimo kokybę ir prestižą galima pakelti skiriant dėmesį bendrųjų įgūdžių lavinimui, optimizuojant mokyklų tinklą ir švietimo biurokratiją, investuojant į mokytojų kompetencijų didinimą bei ugdymo programų atnaujinimą, pritaikant jas šių dienų poreikiams.

2. Pritari, kad Lietuvoje žmonėms būtų sudarytos palankesnės sąlygos užsidirbti. Valstybės institucijos verslą turi konsultuoti, o ne bausti, verslo aplinką reguliuojantys įstatymai turi veikti stabiliai, mažėtų biurokratinės kliūtys, o mokestinė aplinka motyvuotų dirbti bei kurti darbo vietą sau ir kitam.

3. Pritari, kad Lietuva turi kuo greičiau pasiruošti robotizacijai ir prasidėjusiai ketvirtajai pramonės revoliucijai bei padėti dirbantiesiems prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių.

4. Sieki pagarbos kiekvienam žmogui ir jo teisėms – taip pat ir LGBT+ – bei pasisakai už partnerystės bei santuokos galimybių įteisinimą visoms poroms.

5. Pritari, kad būtų skiriama daugiau dėmesio pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, sprendžiami sisteminiai neįgaliųjų integracijos iššūkiai ir kryptingai dirbama su socialinėje rizikoje esančiomis šeimomis, jose augančiais vaikais.

6. Pasisakai už mokslu ir sėkminga užsienio šalių praktika grįstą psichoaktyvių medžiagų kontrolės politiką: kanapių legalizavimą medicinos ir rekreaciniais tikslais, baudžiamosios atsakomybės keitimą lengvai prieinamu priklausomybių gydymu.

7. Sutinki, kad iššūkiai viešajame sektoriuje turėtų būti sprendžiami jį iš esmės reformuojant, valdyme pritaikant naujausias technologijas, nuolat keliant darbuotojų kompetenciją.

8. Esi už tai, kad lengviau įsileistume talentus ir darbščius žmones iš kitų šalių, nes tuomet tapsime konkurencingesni ir stipresni.

9. Nori, kad būtų sustabdyta ir peržiūrėta pastaruosius keletą metų vykdyta neadekvačių draudimų politika. Pradedant nuo 2020 m. turinčio įsigalioti draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais lauko kavinėse.

10. Esi už tai, kad Lietuvos saugumas būtų stiprinamas ne tik užtikrinant adekvatų finansavimą, bet ir labiau įtraukiant piliečius į krašto gynybos sistemą, kaip tai padarė Suomija ir Šveicarija.

11. Tau rūpi aplinka ir mūsų vaikų ateitis, esi už atsakingą požiūrį į gamtos saugojimą, o priimami sprendimai būtų vertinami ir pagal jų poveikį aplinkai.

12. Esi įsitikinęs, kad liberalios demokratijos pamatai - žodžio laisvė, laisvi rinkimai, universalios žmogaus teisės, nepriklausomi teismai, privati nuosavybė ir rinkos ekonomika - turi būti saugomi ir neliečiami.

Abejoji ar nesutinki? Padiskutuokime! Rašykite info@laisvespartija.lt. Na, o jei matai, kad tau su mumis pakeliui - kviečiame PRISIJUNGTI. Nes jeigu ne tu, tai kas?

© 2019