Tapk laisviausio judėjimo Lietuvoje dalimi!

Jeigu esate Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis
Gatvė, namo, buto numeriai, miestas
Mane dominančios veiklos sritys *
Mane dominančios temos *
Pasitikrinkite čia: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/165/13227?searchId=89407e27-17e0-4fa3-ac64-613201bcb029
Jeigu esate anksčiau priklausęs kitai politinei partijai, prašome nurodyti - kuriai
Duomenų tvarkymo taisyklės
Jūsų asmens duomenų valdytojas:
Aušrinė Armonaitė, info@laisvespartija.lt. Įregistravus Laisvės partiją Juridinių asmenų registre, šių duomenų valdytoja taps Laisvės partija.

Jūsų duomenų tvarkymo tikslai:
  1. sudaryti partijos narių sąrašą bei atlikti kitus būtinus veiksmus su duomenimis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, pateikti Jūsų duomenis Teisingumo ministerijai;
  2. palaikyti su Jumis atgalinį ryšį.
Jūsų duomenų teisinis pagrindas:
Jūsų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jūsų sutikimu. Taip pat, Jūsų asmens duomenys, perduodant duomenis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bus tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Jūsų Duomenų gavėjai:
Jūsų duomenys teisės aktų nustatyta tvarka bus teikiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Taip pat gali būti teikiami kitoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, turinčioms teisę gauti šiuos duomenis teisės aktų nustatytais atvejais.

Jūsų Duomenų saugojimo laikotarpis:
Jūsų duomenys dabartinis duomenų valdytojas saugos iki Laisvės partijos įsteigimo, bet ne ilgiau nei 3 mėnesius. Įsteigus Laisvės partiją šiuos duomenis valdys Laisvės partija ir saugos juos teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal LR Politinių partijų įstatymo 8 str. 8 dalį, politinės partijos teikia nustatyta tvarka narių sąrašus Teisingumo ministerijai, pateikti politinių partijų narių sąrašai saugomi Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenų bazėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, sąrašai perkeliami į duomenų bazės archyvą, kur saugomi 5 metus.

Jūsų teisės:
Kreipiantis į duomenų valdytoją el. p. info@laisvespartija.lt turite teisę:
  1. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
  2. Prašyti patikslinti duomenų tvarkymo aplinkybes;
  3. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  4. prašyti ištaisyti netikslius duomenis;
  5. Perkelti duomenis;
  6. ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).