Kandidatuok!

 

Savivaldos rinkimų D.U.K. 

 • Nuo kelių metų galima kandidatuoti? 

Gali kandidatuoti, jei tau rinkimų dieną yra suėję 18 metų! 

 • Nesu partijos narys(-ė). Ar turiu į ją įstoti, kad galėčiau kandidatuoti? 

Narystė partijoje kandidatams nėra būtina. Dalyvauti savivaldos rinkimuose su Laisvės partijos sąrašu gali ir nepriklausomi kandidatai, nesantys partijos nariais. 

 • Ar būtinai turiu kandidatuoti savivaldybėje, kurioje gyvenu? 

Tarybos nariu gali būti renkamas, jei esi nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, t.y., ne vėliau kaip 60 dienų iki rinkimų dienos joje deklaravai savo gyvenamąją vietą. 

 • Ar galiu kandidatuoti daugiau nei su vienu sąrašu, t.y., skirtingomis partijomis? 

Ant dviejų kėdžių prisėsti nepavyks – kandidatuoti galima tik su vienu kandidatų sąrašu. 

 • Ar kandidatuojant reikalinga ankstesnė politinė patirtis, specifinis, pvz., aukštasis išsilavinimas? 

Jokia ankstesnė patirtis ar specifinis išsilavinimas kandidatui nėra reikalingi. 

 • Kada prasideda aktyvi rinkiminė kampanija? 

Rinkimų kampanija prasideda Seimui paskelbus rinkimų datą. Tuomet įsigalioja įvairūs reikalavimai partijoms, komitetams bei jų keliamiems kandidatams. Šiuo laikotarpiu draudžiama papirkinėti rinkėjus, visos rinkimų išlaidos turi būti apmokėtos tik iš rinkimų sąskaitos, reklaminė medžiaga turi būti žymima specialiais užrašais. Numatoma, kad rinkimų kampanija prasidės šių metų spalio – lapkričio mėnesiais. 

Vėliau kandidatas pateikia dokumentus savivaldybės rinkimų komisijai ir prasideda rinkėjų parašų rinkimas kandidatų sąrašo įregistravimui paremti. Planuojama, jog tai šių rinkimų metu tai vyks 2022 m. gruodžio – 2023 m. sausio mėnesiais.  

Aktyvi rinkimų kampanija prasideda Vyriausiajai rinkimų komisijai priėmus sprendimą dėl asmens įregistravimo kandidatu bei paskelbus rinkimuose dalyvaujančių partijų ir komitetų rinkimų numerius – to laukiame 2023 m. vasarį. 

 • Ar turėsiu pats (pati) susikurti savo asmeninę rinkiminę kampaniją? 

Nacionalinės rinkimų kampanijos koordinavimui Laisvės partijoje yra suburtas centrinis rinkimų štabas, kuris kuruos kampaniją visos Lietuvos mastu. Vietos savivaldybėje rinkimų kampaniją, padedant centriniam rinkimų štabui, vykdys kandidatų sąrašai. Visuomet džiaugiamės iniciatyviais kandidatais, stengiamės kiek įmanoma daugiau patarti vykdant individualias kampanijas, įgyvendinant rinkimuose sau išsikeltus tikslus ir prisidedant prie partijos laimėjimų rinkimuose. 

 • Ar kampanijos metu turėsiu daug pasakoti apie savo asmeninį gyvenimą? 

 Kandidatavimas neatsiejamas nuo keletos formalumų: asmuo, siekiantis tapti kandidatu, turi pateikti savo metinės gyventojo pajamų ir turto deklaracijų už praėjusius metus išrašus bei privačių interesų deklaraciją. Taip pat kandidatas turės atsakyti į klausimus, ar yra sąmoningai bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir ar buvo teismo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas.

Ne paslaptis, kad rinkimų metu konkurentus domina ne tik oficialios deklaracijos. Juodosios technologijos egzistuoja beveik kiekvieną rinkimų kampaniją – konkurentai gali iškapstyti ir paviešinti įvairią jautrią informaciją iš kandidatų gyvenimo. Kandidatai taip pat sulauks vizitų į asmeninius socialinius profilius, tad reikėtų arba pasikoreguoti privatumo nustatymus, arba susitvarkyti viešinamą asmeninę informaciją. 

 • Ar kandidatuodama(-s) turėsiu dalyvauti renginiuose, TV laidose ir būti kitaip matoma(-s)? 

Kvietimai dalyvauti laidose ir gauti nemokamo eterio yra turėtų būti kiekvieno kandidato siekiamybė! Įvairūs partiniai renginiai, švenčių minėjimai, door–to–door, įvairios rinkiminės akcijos – paties kandidato asmeninis pasirinkimais. Visgi svarbu prisiminti – kuo daugiau bendrausi su būsimais rinkėjais ir būsi matomas, tuo didesni šansai, kad per rinkimus nusišypsos sėkmė! 

 • Ką veikia savivaldybės tarybos nariai? 

Savivaldybės tarybos narys, kaip tiesiogiai išrinktas gyventojų atstovas, įgauna įgaliojimus veikti davęs priesaiką. Pagal įstatymą jis privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, būti bent vieno komiteto nariu ir nuolat bendrauti su rinkėjais (taip pat būtina ne rečiau kaip vieną kartą per metus už savo veiklą jiems atsiskaityti). Tarybos narai savo veikloje sprendžia tiek ūkinius, tiek finansinius, tiek politinius klausimus: teikia įvairius pasiūlymus, tvirtina savivaldybės biudžetą ir įgyvendina realius pokyčius! 

 • Kokiuose komitetuose gali dirbti tarybos nariai? 

Komitetų ir jų narių skaičių savarankiškai nustato savivaldybių tarybos, tad skirtingose savivaldybėse komitetai gali skirtis. Visgi kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą.

Kviečiame susipažinti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančiais komitetais: https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=140 

 • Kiek uždirba tarybos nariai? 

Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinio darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

Tarybos nariui kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, skirta su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti (tiek, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija).  

 • Ar išrinkta(-s) į tarybą turėčiau atsisakyti dabartinio darbo? 

Darbo atsisakyti gali tekti tik tuo atveju, jei asmuo eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario: atlieka tikrąją karo tarnybą, yra savivaldybės valdomos bendrovės vadovas arba savivaldybės administracijos darbuotojas.

Visais kitais atvejais tarybos nario pareigos gali būti nesunkiai suderinamos su kita darbine veikla ir reikalauja tik dalies lanksčiai derinamo darbo savaitės laiko. 

 • Kiek kartų per savaitę tarybos nariai eina į darbą savivaldybėje? 

Savivaldybės tarybos nariai dalyvauja kartą per savaitę vykstančiuose frakcijos posėdžiuose, vieną kartą per mėnesį vykstančiuose tarybos posėdžiuose, komitetų ir komisijų (jei tokioms priklauso) posėdžiuose. Visą kitą laiką būti savivaldybėje tarybos nariui nebūtina. 

 • Ar tarybos nariai yra vieši asmenys? 

Taip. 

 • Ar tarybos nariai gali pasitraukti iš pareigų? 

Taip. Savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimai nesuėjus terminui nutrūksta, jei jis oficialiai atsistatydina.