Tapk delegatu

Kandidatai į Valdybą 2023

 • Mantas Aleksa
 • Aurimas Aleksandravičius
 • Laura Bliujienė
 • Dalius Bučinskas
 • Morgana Danielė
 • Ewelina Dobrowolska
 • Andrius Dobrovolskis
 • Brigita Guobė
 • Vaidotas Ilgius
 • Daniel Ilkevič
 • Vytautas Kukarskas
 • Vytenis Jakas
 • Vytautas Povilas Jurgaitis
 • Erika Kuročkina
 • Tomas Lekavičius
 • Marius Matijošaitis
 • Donalda Meiželytė
 • Vytautas Mitalas
 • Ieva Pakarklytė
 • Iveta Paludnevičiūtė
 • Raivydas Rakauskas
 • Tomas Vytautas Raskevičius
 • Laurynas Ruskonis
 • Povilas Skrodenis
 • Andrius Skyrius
 • Lukas Stravinskas
 • Artūras Šamelis
 • Skirmantas Tumelis
 • Giedrius Vaištaras
 • Karolis Žemaitis
Menu

Mantas Aleksa

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esant Šakių skyriaus pirmininku, paragavus politinių debatų duonos, pamačius rinkimų užkulisius, išsikėliau sau naują tikslą – būti partijos valdybos sudėtyje. Į šį naują tikslą žengiu nešdamas regionų vėliavą, noriu, kad partijos darbotvarkėje atsirastų daugiau vietos regionų problemoms, noriu, kad partija toliau eitų teisingu liberaliu ir drąsiu keliu bei ryžtingai atstovautų visų mūsų vertybes. Šis mandatas ne tik padėtų tinkamai atstovauti regionų problemas, įneštų daugiau drąsos valdybos narių tarpe, tačiau ir leistų sėkmingai augti man kaip pradedančiajam politikui.

Aurimas Aleksandravičius

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu įsitikinęs, kad mano aštuonmetė patirtis verslo srityje ir aštrus politinis sąmoningumas padės man tapti vertingu Laisvės partijos valdybos nariu. Mano tikslas yra aktyviai prisidėti prie partijos vizijos įgyvendinimo, skatinti skaidrumą ir atsakingą valdymą, siekiant labiau atitikti mūsų rinkėjų poreikius. Aš įsipareigoju nuolat siekti naujų idėjų ir inovacijų, siekiant stiprinti partijos įvaizdį ir prisidėti prie jos augimo ir plėtros. Mano komunikacijos ir lyderystės gebėjimai leis man efektyviai bendradarbiauti su kitais valdybos nariais ir partijos nariais, formuoti ir įgyvendinti ilgalaikius tikslus. Esu pasirengęs atiduoti savo energiją, laiką ir pastangas, siekdamas padaryti tikrą skirtumą partijos valdyboje ir prisidėti prie sėkmingos partijos veiklos.

Laura Bliujienė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Esu įsitikinusi, kad Laisvės partija yra vienintelė progresyvi politinė jėga Lietuvoje, kelianti svarbiausius žmogaus teisių klausimus, atstovaujanti laisvą ir nuolat tobulėjantį žmogų! Noriu ir toliau padėti kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje tilptume visi ❤️

Dalius Bučinskas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Noriu kuo daugiau prisidėti prie liberalių vertybių sklaidos. Manau, kad partijos valdyboje reikalingi ir regionų atstovai tikslu atliepti kuo platesnio žmonių rato lūkesčius. Įvairesnė partijos valdyba - didesnis nuomonių kiekis - platesnė diskusija.

Morgana Danielė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

"Mėgautis atsakomybe" - taip atsakingų pareigų naštą gražiai apibūdino Algirdo bataliono būrio karys. Laisvės partija yra mūsų visų start up'as, kurio kelią ir likimą sprendžiame kartu. Tęsdama darbą partijos valdyboje galiu prisidėti prie šių sprendimų ir partijos darbų, galiu būti idėjų ir siūlymų balsas, galiu užtikrinti, kad išliekame atviri.

Ewelina Dobrowolska

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Steigiant Laisvės partiją ir aktyviai joje dalyvaujant atsiveria ne tik galimybės, bet ir tam tikros pareigos. Pareiga atliepti Laisvės partijos bendruomenės lūkestį, užtikrinti partijos judėjimą į priekį. Kandidatuoju į Valdybos narius tam, kad prisiimti atsakomybę už partiją kartu su kitais bendražygiais keičiant Lietuvą.

Andrius Dobrovolskis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu Laisvės partijos steigėjas bei Vilniaus rajono skyriaus valdybos narys. 2021 metų Laisvės partijos visuotiniame susirinkime buvau išrinktas į Etikos ir skaidrumo komisiją. Šiuo metu einu Etikos ir skaidrumo komisijos pirmininko pareigas. Į valdybos nario pareigas kandidatuoju, norėdamas savo aktyviu dalyvavimu prisidėti prie svarbių partijai sprendimų priėmimo. Tikiuosi, jog partijos bičiuliai įvertins mano ryžtą :)

Brigita Guobė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Šiuo metu esu Valdybos narė ir toliau noriu tęsti šį darbą, nes kuo bus įvairesnė mūsų Valdyba, tuo tik geriau. Taip pat planuoju dalyvauti rinkimuose į Seimą. Visada dalyvauju Valdybos posėdžiuose ir tikiu, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmę.

Vaidotas Ilgius

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Rūpi partijos ateitis, turiu siūlymų dėl partijos plėtros, darbo procesų su nariais ir simpatikais, resursų telkimo ir komunikacijos.

Daniel Ilkevič

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Dalyvauju valdybos rinkimuose, nes man rūpi ši partija, jos veikla ir ateitis. Jau dabar aktyviai dalyvauju partijos gyvenime, esu valdybos narys, vadovauju partijos analitiniam centrui - Liberalios demokratijos institutui, taip pat esu Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas ir rajono tarybos narys. Darbuojuosi Teisingumo ministrės E. Dobrowolskos patarėju ministerijoje. Mano didžiausias motyvacijos šaltinis yra mūsų bendruomenės nariai, bendradarbiai, pažįstami ir draugai. Džiaugiuosi pokyčiais, kuriuos kuriame savo ir Lietuvos ateičiai, man svarbu, kad toliau tą darytumėme judėdami teisinga kryptimi ir esu pasiryžęs tam skirti savo laiką, jėgas ir pastangas.

Vytautas Kukarskas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu vienas iš Laisvės partijos steigėjų ir nuoširdžiu darbu stengiuosi, kad ji klestėtų ir augtų. Jei būsiu išrinktas į Valdybą, sieksiu stiprinti Laisvės partijos bendruomenę, kad atsirastų grįžtamasis ryšis tarp partijos vadovybės ir paprasto eilinio nario.

Vytenis Jakas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Kandidatuoju, nes jaučiu kad esu gyvenimo etape kai turiu noro, jėgų ir laiko padaryti šią šalį ir šį pasaulį geresnį ateities kartoms. Laisvės partija geriausiai atitinka man svarbias vertybes ir norėčiau prisidėti prie jų skleidimo. Visi kartu galime geriau!

Vytautas Povilas Jurgaitis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Norėčiau būti valdybos nariu, kad galėčiau dalyvauti strateginių sprendimų priėmimo procesuose. Mano vadovavimo gebėjimai ir patirtis komandos koordinavime leistų veiksmingai dirbti su kitais valdybos ir partijos nariais. Skaidrumas, sąžiningumas ir geras valdymas yra mano vertybės, kurias norėčiau skatinti organizacijoje kaip valdybos narys. Man patinka iššūkiai ir naujovės, todėl norėčiau prisidėti prie organizacijos augimo ir sėkmės kaip valdybos narys.

Erika Kuročkina

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Esu Laisvės partijos Vilniaus skyriaus pirmininkė. Didžiausio Laisvės partijos skyriaus atstovavimas partijos valdyboje būtinas, norint užtikrinti tinkamą ir stiprų centrinio partijos skyriaus balsą. O mano asmeninė motyvacija - nėra drąsesnės ir pozityvesnės politinės jėgos Lietuvoje, kuri taip užtikrintai ir teisingai atstovautų žmogų. Padirbėkim su struktūra, partijos plėtra, nuoseklia komunikacija, nes mūsų laukia daug pergalių!

Tomas Lekavičius

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Laikas padirbėti ir sustiprėti. Rezultatai parodė - žinau, moku, galiu.

Marius Matijošaitis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu Laisvės partijos steigėjas, paskutinius du metus - valdybos narys, Kauno skyriaus pirmininkės pavaduotojas ir vienintelis Laisvės partijos politikas, laimėjęs Seimo vienmandatę apygardą didžiajame Lietuvos mieste. Tvirtai tikiu liberaliomis bei proveržio vertybėmis, kuriomis ši politinė organizacija pulsuoja. Esu vienas iš ryškiausių balsų, formuojant mūsų užsienio politikos kryptį. Tikiu, kad yra itin svarbu idėjas skleisti ne tik Vilniaus mieste, bet ir ten, kur turime didelį potencialą - kituose miestuose, kur taip pat yra segmentas išsilavinusių, laisvų, kultūrą mylinčių žmonių. Mano kitoniškumas padės palaikyti gerą pulsą priimant sprendimus valdyboje.

Donalda Meiželytė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Šiuo metu esu partijos valdybos narė. Ir toliau norėčiau aktyviai dalyvauti atstovaujant partijos politinę darbotvarkę bei priimant svarbius mūsų politinei bendruomenei sprendimus.

Vytautas Mitalas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Siekiu, kad Laisvės partija būtų į ateities Lietuvą orientuota jėga, įgyvendinanti savo pažadus.

Ieva Pakarklytė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Laisvės partija man yra daugiau nei organizuota politinė struktūra. Daugiau nei platforma politinei veiklai. Netgi daugiau nei bendraminčių bendruomenė. Laisvės partija man visų pirma yra IDĖJA, tapusi kūnu; VERTYBĖS, tapusios politinės darbotvarkės prioritetais ir vakarietiška kryptimi Lietuvai. Manau, kad Lietuvai reikia didesnio ir stipresnio idėjų, kurios svarbios žmonėms ir kurias neša Laisvės partija, atstovavimo. Esame teisingoje istorijos pusėje, laikas tą parodys. O dabar norisi, kad ateities Lietuvą - šviesią, turtingą, laimingą kurtume greičiau; kad išmestume visus prietarus ir baimes per bortą, būtume drąsūs ir sparčiai judėtume toliau. Už didesnę, ambicingesnę, nekrūpčiojančią Laisvės partiją. To sieksiu partijos Valdyboje ir savo veikloje partijoje.

Iveta Paludnevičiūtė

Kandidatė į Laisvės partijos Valdybą

Esu Laisvės partijos kūrėja ir steigėja. Lygiai prieš keturis metus kartu su bendražygiais ir didele liberalia bendruomene įkūrėme šią partiją, kuri gavusi rinkėjų palaikymą jau dvejus su puse metų skirtingų krizių sūkuryje veda Lietuvą į priekį. Noriu prisiimti asmeninę atsakomybę ir toliau dirbti vardan liberalių vertybių puoselėjimo ir liberalios darbotvarkės atstovavimo. Partijos Valdyba kartu su išrinktu pirmininku turi imtis lyderystės ir drąsiai priimti iššūkius netolimoje ateityje.

Raivydas Rakauskas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Manau, kad mūsų partijos stiprėjimui reikalingas kuo įvairesnių Lietuvos regionų atstovavimas svarbiausiuose mūsų organuose. Kaip Kėdainių skyriaus pirmininkas, dalyvavęs ir toliau ketinantis dalyvauti rinkimuose Kėdainiuose po Laisvės partijos vėliava, tikiu, kad suteikčiau valdybai vertingos perspektyvos iš vadinamųjų Lietuvos regionų ir tai prisidėtų prie kokybiškesnių sprendimų. Esu partijos narys nuo pat jos įkūrimo, aktyviai dalyvauju jos gyvenime ir jaučiuosi pasiruošęs šiai atsakomybei.

Tomas Vytautas Raskevičius

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Kandidatuoju į Laisvės partijos Valdybą, nes esu pasiryžęs visomis savo jėgomis siekti, kad po kitų Seimo rinkimų Laisvės frakcija kitoje Seimo kadencijoje turėtų didesnę frakciją nei turi dabar. Mūsų partija yra vienintelis vakarietiškos XXI a. politinės darbotvarkės garantas ne tik žmogaus teisių, bet ir liberalios ekonominės minties bei individualios nuosavybės ir iniciatyvos apsaugos srityje. Esu įsitikinęs, kad mano politinė, komunikacinė ir dalykinė patirtis, sukaupta pastaruosius trejus metus veikiant didžiojoje politikoje ir kandidatuojant į Vilniaus miesto mero postą, leis imtis reikiamų žingsnių, užtikrinant Laisvės partijos rinkėjų mobilizaciją ir programos matomumą. Papildomu savo prioritetu laikau jaunų ir motyvuotų žmonių pritraukimą veikti politiškai, tokiu būdu užtikrinant įvairų ir profesionalų Laisvės partijos kandidatų sąrašą 2024 metais vyksiančių rinkimų metu.

Laurynas Ruskonis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Dirbame kartu su Laisvės Partija jau ne vienerius metus, tad noriu labiau prisidėti prie partijos veiklos, todėl tikiu, kad mano dalyvavimas valdybos veikloje leis kartu tobulėti ir siekti didesnių pokyčių Lietuvoje!

Povilas Skrodenis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu už tikslumą ir konkretų rezultatą. Noriu prisidėti prie partijos kokybiško stiprėjimo ir aušktų kokybinių rodiklių. Partijai laikas pasiekti brandą ir veikti kaip stipri organizacijai, su aiškiais tikslai ir funkcijomis.

Andrius Skyrius

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Valdybos narys yra vienas pagrindinių asmenų formuojančių partijos politiką. Manau, kad mano pažiūros, patirtis ir pasiryžimas vesti Laisvės partiją į ateities pergales, prisidėtų prie bendro tikslo sukurti klestinčią ir progresyvią Lietuvą. Esu Klaipėdos rajono skyriaus narys, todėl man žinomi regionų iššūkiai populiarinant partijos idėjas. Manau, kad mano patirtis skyriuje būtų naudinga ir partijos valdyboje svarstant svarbius politinius klausimus.

Lukas Stravinskas

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Manau, kad partijos valdyboje turi būti atstovaujamas ne tik Vilnius. Regionuose turime daugybę laisvę mylinčių žmonių. Turime daugiau dėmesio skirti mūsų regioniniam atstovavimui ir Laisvės partiją "atvežti" į regionus. Norint būti ne vienos kadencijos parlamentine partija turime remtis ne tik didžiaisiais miestais.

Artūras Šamelis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu Laisvės partijos steigėjas, aktyviai dalyvauju visose Laisvės partijos veiklose. Nors politinės patirties turiu nedaug, manau, jog tai netrukdo žengti koja kojon Laisvės partijos idėjoms ir skleisti tą Laisvės gūsį. Tikiu, kad Laisvės partijai taip pat reikia šviežio oro gūsio.

Skirmantas Tumelis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu iš vyresniųjų partijos narių kvartilės. Bent jau man taip atrodo. Labai tikiuosi ir tikiu, kad mano patirtis ir žinios (pvz. IT ar duomenų analizės) padės partijai.

Giedrius Vaištaras

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu už liberalias idėjas. Norėčiau kuo mažiau valstybės kišimosi į gyvenimą. Esu teisininkas. Darbo valstybės tarnyboje patirtis 19 m. Gatvės turi būti skirtos visiems eismo dalyviams patogiai keliauti.

Karolis Žemaitis

Kandidatas į Laisvės partijos Valdybą

Esu aktyvus Laisvės bendruomenės narys ir turiu garbę dirbti Ekonomikos ir inovacijų viceministru. Per pastaruosius metus teko išlaikyti ne vieną išbandymą ir džiaugiuosi esantis progresyvios, dinamiškos ir labai darbščios komandos dalimi. Tikiu, kad dabar labiau nei bet kada Laisvės partijai reikia stiprios, vieningos ir dirbti nusiteikusios Valdybos ir esu pasiruošęs būti jos dalimi. Kviečiu mane palaikyti rinkimuose.