Butikas

NO MORE BULLS**IT!
Laisvės partija yra tik savo narių, draugų ir palaikytojų išlaikoma partija. Negauname valstybės dotacijos, todėl Seimo rinkimuose dalyvausime DRĄSIAI. Visus surinktus pinigus skiriame liberalių idėjų sklaidai.

Mes neprekiaujame partijos logotipais. Siūlome savo apranga pasakyti pasauliui pareiškimą. 

BUTIKAS YRA ČIA