Menu

Skirk laisvės partijai
o.6% gpm!

Prisidėk prie pokyčių, skirk 0,6% GPM laisvės idėjoms!

Noriu skirti GPM!

Butikas

NO MORE BULLS**IT!
Laisvės partija yra savo narių, draugų ir palaikytojų išlaikoma partija. Vis dar negauname valstybės dotacijos, todėl laisvės idėjas skleidžiame savarankiškai ir DRĄSIAI. Visus surinktus pinigus skirsime liberalių idėjų sklaidai.

Mes neprekiaujame partijos logotipais. Siūlome savo apranga pasakyti pasauliui pareiškimą. 

BUTIKAS YRA ČIA