Judink pelę!
Bird Line Line
Paliesk ekraną!

Kodėl

laisvės

partija?

Normalios, 21 amžiaus idėjos
Partija, kuri vadovaujasi mokslu, o ne mistiniais įsitikinimais
Sveikas protas - narius vienijantis bruožas
Partija, kuri tiki, kad visi yra lygūs. Įskaitant kiaules
Vienintelė normalios, vakarietiškos politikos partija Lietuvoje
Partija, kurios 97% narių nori uždrausti kailių fermas
Partija, kuri žino kas yra kanapė ne iš sovietinės propagandos
Ta jaunoji politikų karta, kurios jau labai reikia
Partija, suprantanti, kad laisvę visų pirma reikia apginti.
Klausimas pro life or pro choice mums nėra klausimas
Žmogaus teisių bastionas Lietuvoje
Partija mylinti menininką ir kūrėją.
Jokio pataikavimo rinkėjams. Creative minority drives change
Partija, kovojanti už visų lygias teises
Žalesnė partija savo politika nei bet kurie žalieji
Nes nu nebegalima kentėt Gražulio ir co. Seime
Partija, kuri ne tik snarglius ant palangės lipdo
Partija, kuriai klimato kaita - tikra ir labai rimta problema
Gyvenimas turi prasmę tik gyvenant laisvėje
Partija, gražinanti viltį normaliai vakarietiškai politikai
Dar?

Kodėl LP?

1
9
Lietuvos DNR
Mūsų valstybės DNR užkoduota daug daugiau knygos negu plūgo, daugiau žiūrėjimo į dangų nei žiūrėjimo į dirvą, daugiau ambicijos nei ilgą laiką mus okupuotos valdžios atstovai bandė įtikinti. Ambicijos ypač reikia švietime – ambicijos kiekvieną dieną įžiūrėti kiekvieno vaiko sėkmės raktą ir padėti jam to pasiekti. Mes turime būti visų vaikų talentus ugdanti ir atskleidžianti valstybė, kurioje vienodi ugdymo kokybės standartai yra pasiekiami ir didmiesčiuose, ir regionuose, kurioje nėra „gerų“ ir „blogų“ mokyklų ir kurioje mokytojai yra aukštas pajamas gaunanti, savimi pasitikinti visuomenės ir demokratinės valstybės atrama.
Inovacijos
Pasaulio ateitis priklausys toms valstybėms, kurios kurs aukštą pridėtinę vertę teikiančias technologijas ir idėjas. Atsakydami į COVID-19 sukeltą stagnaciją, turime modernizuoti ekonomiką taip, kad joje neliktų darbuotojus ir verslą išsunkiančių biurokratinių reliktų. Lietuvos mokesčių sistemai trūksta paprastumo ir stabilumo, užsienio šalyse gyvenę mūsų talentingiausi piliečiai sugrįžę susiduria su integracijos kliūtimis, naujoms įmonėms sunku išgyventi ir augti, o mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros efektyvumas yra žemas. Kažkada besididžiavusi sparčiausiu internetu, Lietuva šiandien nėra minima tarp lyderių.
LGBT teisės
Visame pasaulyje ryškėja konfliktas tarp atvirų ir uždarų visuomenių šalininkų. Lietuvoje taip pat nesiliauja iniciatyvos užsidaryti ir nematyti kitų, prie mainstreamo nepritampančių visuomenės grupių. LGBT asmenys dažnai tampa neapykantos aukomis, ribojamos jų teisės į šeimos gyvenimą. Užtikrinsime, kad LGBT asmenys būtų teisiškai priimami kaip lygiateisiai visuomenės nariai. Priimsime Civilinio kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Inicijuosime Konstitucijos pataisą, leisiančią tos pačios lyties šeimoms sudaryti civilinę santuoką.
Kanapė
Į baudimą orientuota, narkotikų vartojimą kriminalizuojanti narkotikų politika yra neveiksminga. Ji nukreipia ribotus teisėsaugos resursus kovai su narkotikus vartojančiais ir dažnai priklausomybės liga sergančiais žmonėmis, tačiau šios priemonės nemažina jų skaičiaus, juos marginalizuoja ir apsunkina pagalbos bei gydymo prieinamumą. Siūlome kitą kelią – tai perorientavimas iš baudžiamosios į sveikatos apsauga grįstą narkotikų politiką. Toks kelias leistų padidinti gydymo siekiančių priklausomų asmenų skaičių, skatintų jų reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką, mažintų naštą, tenkančią teisėtvarkai ir teisėsaugai bei laisvės atėmimo vietų sistemai.
Laisvę Taivanui
Mums Lietuvos užsienio politikos pagrindas yra žmogaus teisės ir asmens laisvė, įgyvendinama liberalios demokratijos sąlygomis. Lietuvos užsienio politika turi remti Vakarų civilizacijos vertybių - demokratijos, žmogaus teisių, darnaus vystymosi bei sąžiningos prekybos įsigalėjimą visame pasaulyje. Tačiau Lietuva neturi tapti tik vieno klausimo valstybe – negalime principingai vertinti Rusijos ir Baltarusijos diktatūrų, o tuo pat metu nematyti koncentracijos stovyklų uigūrams Kinijoje, Tibeto okupacijos, religinių mažumų represijų. Šiandien klestinti Taivano ekonomika ir demokratija yra gyvas priekaištas Kinijos komunistams ir pavyzdys kinų visuomenei, kad skirtingai valdoma ta pati tauta gali gyventi daug geriau. Pasaulis globalus, todėl turime būti principingi visiems, jei norime, kad kiti principingai gintų mūsų laisvę.
Biurokratija
Viešasis sektorius nėra ta sritis, kuri turėtų apsiriboti monotoniškų ir formalių paslaugų gyventojams teikimu. Viešasis valdymas turi atliepti visuomenės lūkesčius, palengvinti ir padėti įgyvendinti kylančias naujas idėjas. Viešąjį sektorių paversime patraukliu dirbti didindami jo lankstumą, užtikrindami aukščiausiojo lygmens vadovų kompetencijų kėlimą ir depolitizaciją. Pasieksime, kad vis daugiau darbuotojų būtų samdoma projektinei veiklai vykdyti, steigsime analitinius smegenų centrus ir skatinsime teikiamų paslaugų skaitmenizaciją visur, kur tai įmanoma.
Klimatas
Akivaizdu, kad be papildomų priemonių nesugebėsime pasiekti įsipareigojimo sustabdyti klimato kaitą ir tai turės dramatiškų pasekmių Lietuvai ir pasauliui. Todėl, bendradarbiaudami su kitomis šalimis, turime pasiekti, kad iki 2050 metų Europos Sąjunga neutralizuotų savo sukuriamo anglies dioksido poveikį klimatui. Norint išvengti žaliavų gamybos poveikio aplinkai, reikalingas žiedinės ekonomikos vystymas, kurios esminis siekis – ekonomikos augimą atsieti nuo gamtinių išteklių naudojimo. Ekodizainas, pakartotinis produktų naudojimas ir taisymas, darnus vartojimas, gaminių nuomos ir dalinimosi paslaugos leistų pasiekti šį tikslą. Siekiant mažinti žemės ūkio poveikį aplinkai būtina politika, kuri skatintų žemės ūkio plėtojimąsi įsipareigojant teikti viešąsias gėrybes ir ekosistemines paslaugas, susijusias su dirvožemiu, vandeniu, biologinės įvairovės išsaugojimu, oro kokybės užtikrinimu, taip pat pastangomis išsaugoti kraštovaizdį.
Skurdas
Lietuva blaškosi socialinės politikos klausimais nerasdama aiškios krypties, kokiu būdu geriausia padėti vargstantiems. To pavyzdžiai — gerokai padidintos nedarbo draudimo išmokos ir ekonominio pakilimo metu augino nedarbo lygį; vaiko pinigai, mokami visiems vaikus turintiems tėvams, nepaisant jų ekonominės padėties. Todėl diegsime principus, kurie suteiktų daugiau paskatų žmonėms patiems pasiruošti įvairioms gyvenimo negandoms. Didinsime mokestines lengvatas pensijų kaupimui ir draudimo paslaugoms, peržiūrėsime socialinių paslaugų teikimą taip, kad jos taikliai pasiektų tuos, kuriems labiausiai reikia, kad jos padėtų ne subsidijuoti skurdą, bet jį įveikti. Svarbiausia, kad socialines paslaugas teikiančios institucijos gebėtų teikti kompleksinę pagalbą, derindamos tai su švietimo, sveikatos apsaugos ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.
Gynyba
Laisvės partijai Lietuvos saugumo pagrindas yra progresyvi ir moderni, žmogaus teisėmis ir asmens laisve grįsta gynybos politika, įgyvendinama liberalios demokratijos sąlygomis ir įtraukianti kuo platesnę visuomenės dalį. Inicijuosime pilietines iniciatyvas, kurios padėtų visuomenei pasiruošti krašto gynybai galimos agresijos atveju, stiprinsime Lietuvos šaulių sąjungą, gerinant sąveiką su Lietuvos kariuomene, įgyvendinsime nacionalinį saugumo ir gynybos kursą švietimo įstaigose. Taip pat pasirūpinsime, kad norintiems būtų suteikta galimybė atlikti alternatyvią karo tarnybą ligoninėse, švietimo sistemoje, priešgaisrinėje apsaugoje ir kitur.

Nori sužinoti daugiau?

Programa